Läger i vår närhet 2023

  • Läger med Heike Howein, 31 mars-2 april i Västerås.
  • Seminarum med Shihan Carsten Moller, 28-30 april i Sala.
  • Linda Holiday i Enköping, 25 maj
  • Ungdomsläger i Stockholm, 16 maj
  • Ki Aikido Sverigeläger, höst 2023 i Västerås