Medlems – och träningsavgifter 2021

Medlemsavgift TräningsavgiftTotal avgift/ termin
Barn100 kr300 kr400 kr
Ungdom100 kr500 kr600 kr
Vuxna100 kr800 kr900 kr
Familje rabatt: Vuxen eller äldst barn betalar full avgift nästa familjemedlem betalar 100 kr i medlemsavgift plus 100 kr = 200 kr

Prova på 2 ggr gratis.

Betalning

Betala till plusgiro 28 71 76 – 2 eller SWISH 1230327023. Ange alltid på inbetalningen: namn, adress, personnummer och det som inbetalningen avser. Föreningen har låga avgifter och är beroende av att alla betalar in sina avgifter i god tid.

OBS!! Försäkringen gäller ej innan terminsavgift är betald.