Medlems – och träningsavgifter höst termin 2022

Avgift medlemAvgift träningTotalt/ termin
Barn100 kr350 kr450 kr
Ungdomar100 kr550 kr650 kr
Vuxna100 kr850 kr950 kr
Familje rabatt: Vuxen eller äldst barn betalar full avgift nästa familjemedlem betalar 100 kr i medlemsavgift plus 100 kr = 200 kr/ termin

Prova på 2 ggr gratis.

Betalning

Betala till plusgiro 28 71 76 – 2 eller swish 1233721131 (medlem/ träningsavgift). Ange alltid på inbetalningen: namn, adress, personnummer och det som inbetalningen avser. Föreningen har låga avgifter och är beroende av att alla betalar in sina avgifter i god tid.

För helgläger avgifter arr. av förening gäller swish 1230327023.

OBS!! Försäkringen gäller ej innan terminsavgift är betald.