Om

Vad är Ki Aikido?

Ki Aikido eller Shin Toitsu, är en aikido stil som tränas inom organisationen Ki No Kenkyukai. Aikido är en modern rörelsekonst som har utvecklats ur äldre japanska kampkonster. Aikidoträningen är mångsidig och inkluderar såväl andning och koncentration som krävande koordinationsövningar. Orden Ai-Ki-Do är japanska och betyder ungefär ” Vägen (Do) till Harmoni (Ai) med Livsenergin ( Ki)” och träningen syftar ytterst till att lära ut en metod för att förena kropp och sinne. Resultatet blir i bästa fall meditation i rörelse. Aikido blir också ett självförsvar såtillvida att den går ut på att skapa ett sammanhang där attack försvinner som alternativ. Aikido är med andra ord en kreativ rörelsekonst än ett reaktivt självförsvar.

Vad får jag ut av träningen?

Att träna Aikido innebär att öva förmågan att på ett både avspänt och effektivt sätt hantera komplicerade situationer. Träningen kan vara både rolig och lekfull, krävande och utmanande. Men du behöver inte var vig eller ha en bra kondition för att börja. Alla kan delta i träningen på sin egen nivå och träna med varandra utifrån det. I takt med den ökade medvetheten om sambandet mellan kropp och sinne blir rörelserna harmoniska och en vacker rörelsekonst.

Hur går träningen till?

Ett pass pågår i ca 1,5 timme. Träningen inleds med enkla övningar som efterhand byggs på och blir mer komplicerade. Aikido tränas på egen hand, med en eller flera partners även med redskap som svärd, stav och kniv. Fallträningar är grundläggande för att undvika skador och för att snabbt komma på fötter. Vi tränar barfota och i budodräkt. Ki-Aikido kan tränas i alla åldrar, tjejer och killar tränar tillsammans. Efter regelbunden träning kommer med jämna mellanrum färdigheter att visas upp på en gradering. Tävling existerar däremot inte.