Kontakt

Ordförande: Claes Eningsjö tel. 070 31 80 899

epost: claes@rotbrunna,se

Ansvarig intruktör: Jan Eriksson tel. 070 99 48 123

epost: tillinge@gmail.com

Kassör/ Intruktör: Michael Holmgren tel. 076 16 97 118

epost: kiaikido2000@gmail.com